Artykuły

Wykrycie nowych, potencjalnie patogennych mutacji u dwóch pacjentów z pierwotną pigmentową chorobą guzkową nadnerczy (PPNAD) — opis przypadków wraz z przeglądem piśmiennictwa 05.01.2019

Katarzyna Pasternak-Pietrzak, Constantine A. Stratakis, Elżbieta Moszczyńska, Agnieszka Lecka-Ambroziak, Michał Staniszewski, Urszula Wątrobińska, Charalampos Lyssikatos, Monika Prokop-Piotrkowska, Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki, Mieczysław Szalecki

Opis przypadku — występujący rodzinnie wewnątrzczaszkowo germinoma

Opis przypadku — występujący rodzinnie wewnątrzczaszkowo germinoma 19.10.2018

Mirjana Doknic, Dragan Savic, Emilija Manojlovic-Gacic, Raicevic Savo, Jelena Bokun, Tatjana Milenkovic, Sonja Pavlovic, Misa Vreca, Marina Andjelkovic, Marko Stojanovic, Dragana Miljic, Sandra Pekic, Milan Petakov, Danica Grujicic

Skuteczność jednostronnej adrenalektomii laparoskopowej w hiperkortyzolemii i subklinicznym zespole Cushinga niezależnych od ACTH — badanie retrospektywne na dużej kohorcie

Skuteczność jednostronnej adrenalektomii laparoskopowej w hiperkortyzolemii i subklinicznym zespole Cushinga niezależnych od ACTH — badanie retrospektywne na dużej kohorcie 09.09.2018

Ryszard Pogorzelski, Sadegh Toutounchi, Urszula Ambroziak, Ewa Krajewska, Tomasz Wołoszko, Małgorzata Szostek, Wawrzyniec Jakuczun, Krzysztof Celejewski, Małgorzata Legocka, Przemysław Kwasiborski, Zbigniew Gałązka, Ewelina Biskup

Utajony fosfaturyczny guz mezenchymalny kory kości udowej powodujący osteomalację onkogenną — problemy diagnostyczne i skutki kliniczne 25.08.2018

Deep Dutta, Raghuvansh Kumar Pandey, Rakhee Gogoi, Nagender Solanki, Renu Madan, Anupam Mondal, Shruti Dogra, Pradeep Thapa

Guzy nadnerczy większe niż 5 cm — czym mogą być — analiza 139 przypadków

Guzy nadnerczy większe niż 5 cm — czym mogą być — analiza 139 przypadków 28.08.2017

Andrzej Cichocki, Radosław Samsel, Lucyna Papierska, Katarzyna Roszkowska-Purska, Karolina Nowak, Zbigniew Jodkiewicz, Anna Kasperlik-Załuska

Lekarze a firmy farmaceutyczne – potrzeba transparentnej współpracy

Lekarze a firmy farmaceutyczne – potrzeba transparentnej współpracy 29.09.2016

Współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym jest naturalnym i niezbędnym elementem systemu ochrony zdrowia.