Hormon anty-müllerowski i zespół policystycznych jajników.

11.03.2017

Streszczenie
Hormon anty-müllerowski (AMH) jest glikoproteiną należącą do rodziny transformujących czynników wzrostu beta. Stężenie AMH w surowicy odzwierciedla pulę rosnących pęcherzyków jajnikowych. Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest częstą endokrynopatią i wiąże się z rozwojem powikłań, takich jak zaburzenia metaboliczne, niepłodność, choroby układu sercowo-naczyniowego. W pracy przedstawiono rolę AMH w patogenezie PCOS, jego zastosowanie w praktyce klinicznej na podstawie danych z piśmiennictwa. Uważa się, że standaryzacja metody oznaczania AMH w surowicy krwi pozwoli na szersze zastosowanie kliniczne tego peptydu, jako biomarkera zaburzeń funkcji jajnika. (Endokrynol Pol 2017; 68 (1): 74–78)

Słowa kluczowe: AMH; PCOS; policystyczna budowa jajnika; insulinooporność; metody wspomaganego rozrodu

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »