Modulacja kurczliwości żołądka — nowa metoda leczenia cukrzycy typu 2 u osób z otyłością

26.11.2017

Streszczenie:
Skuteczność większości leków stosowanych w cukrzycy i skłonność do ich długotrwałego przyjmowania przez pacjentów jest ograniczona, dlatego szuka się wciąż nowych metod terapii. W pracy przedstawiono nowatorską metodę leczenia cukrzycy u osób z nadwagą/otyłością.

System składa się z implantowanego generatora impulsów elektrycznych przekazywanych poprzez elektrody wszczepione do warstwy surowiczo-mięśniowej ściany żołądka. Urządzenie rozpoznaje i automatycznie moduluje naturalną aktywność elektryczną żołądka powstałą w trakcie jedzenia, tak by kurczliwość tego narządu uległa zwiększeniu. Skutkuje to nasileniem sygnałów przewodzonych aferentnymi włóknami nerwu błędnego. Te modulowane sygnały są transmitowane do ośrodków regulatorowych mózgu, powodując wczesne uczucie sytości, jak po spożyciu pełnego posiłku. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych wskazują, że zastosowanie systemu istotnie poprawia kontrolę glikemii, a ponadto obniża masę ciała, redukuje ciśnienie tętnicze oraz korzystnie wpływa na lipidy krwi, minimalnie angażując pacjenta w proces leczenia. Metoda jest bezpieczna, dobrze tolerowana, niesie niewielkie ryzyko hipoglikemii. Przypuszczalnie będzie mogła stanowić alternatywę dla leków inkretynowych lub — w pewnych przypadkach — dla operacji bariatrycznych.

Słowa kluczowe: diabetologia interwencyjna, stymulacja elektryczna żołądka, cukrzyca typu 2, otyłość, regulacja łaknienia

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »