Anaplastyczny rak tarczycy z gwałtowną tyreotoksykozą — opis przypadku i przegląd literatury

31.03.2018

Jacek Daroszewski, Katarzyna Paczkowska, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Marek Bolanowski, Michał Jeleń

Streszczenie

Wstęp:
Anaplastyczny rak tarczycy (ATC) jest jednym z najagresywniejszych nowotworów w patologii ludzkiej i stanowi około 1,6–5% złośliwych nowotworów tarczycy. Rozpoczyna się zwykle objawami miejscowymi wtórnymi do szybkiego wzrostu guza i, podobnie jak w przypadków innych typów raka tarczycy, jedynie sporadycznie jest on skojarzony z nadczynnością tarczycy. Dotychczas opisano 9 przypadków ATC ze współistniejącą tyreotoksykozą.

Opis przypadku:
Autorzy prezentują rzadki przypadek 66-letniej kobiety ze stwierdzanym od blisko 50 lat ogromnym wolem guzowa­tym, wcześniej w stanie eutyreozy. Pacjentka zgłosiła się do lekarza z powodu utrzymujących się od 4 tygodni objawów nadczynności tarczycy, zastoinowej niewydolności krążenia oraz gwałtownego wzrostu objętości wola. Wyniki badań hormonalnych były typowe dla pierwotnej nadczynności tarczycy. W biopsji cienkoigłowej potwierdzono rozpoznanie raka anaplastycznego z małych komórek. Scyntygrafia technetowa wykazała niejednorodne gromadzenie znacznika oraz kilka gorących guzków. Pacjentka była leczona doksorubicyną w dawce 20 mg/tydzień, wymagała także stałego podawania tyreostatyku. Zmarła po roku od wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Dyskusja:
Skojarzenie ATC z tyreotoksykozą jest niezwykle rzadkie. W większości przypadków nadczynność tarczycy współistniejąca z ATC wynika z uwalniania do krążenia hormonów z nabłonka tarczycy niszczonego przez naciek nowotworowy. W prezentowanym przypadku najbardziej prawdopodobną przyczyną nadczynności tarczycy było współistnienie wola guzowatego toksycznego. Warto zwrócić uwagę na jednoczesne wystąpienie gwałtownego wzrostu wola i tyreotoksykozy oraz na względnie długie przeżycie pacjentki.

Słowa kluczowe: anaplastyczny rak tarczycy, tyreotoksykoza

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »