Ekspresja receptorów hormonu dojrzewania pęcherzyków w naczyniach wewnątrzguzowych i komórkach nowotworowych — udział w progresji guzów i perspektywy zastosowania w diagnozie i terapii raka

24.08.2018

Marek Pawlikowski

Streszczenie
W prawidłowych warunkach receptory hormonu dojrzewania pęcherzyków (FSHR, follicle-stimulating hormone receptor) podlegają ekspresji w warstwie ziarnistej (zona granulosa) pęcherzyków jajnikowych i komórkach Sertolego w jądrze. Ostatnio ektopowa ekspresja FSHR została odkryta w śródbłonkach wewnątrzguzowych naczyń krwionośnych, a także w komórkach nowotworowych wielu ludzkich nowotworów pozagonadowych (szczególnie w nowotworach gruczołów dokrewnych). Niniejsza praca omawia dane dotyczące występowania ekspresji FSHR w poszczególnych nowotworach, możliwy udział FSHR w progresji nowotworu, jej wykorzystanie w diagnostyce i potencjalną rolę w terapii.

Słowa kluczowe: receptory hormonu dojrzewania pęcherzyków, ekspresja ektopowa, markery nowotworowe, progresja nowotworów, leczenie raka, antagoniści hormonu dojrzewania pęcherzyków

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »