Funkcja białka Klotho u pacjentów z cukrzycą typu 1

05.01.2019

Justyna Flotyńska, Aleksandra Uruska, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Streszczenie
Czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF23) oraz białko Klotho odgrywają bardzo ważną rolę w regulacji metabolizmu ludzkiego ciała. Z jednej strony białka te promują długowieczność, natomiast z drugiej sprzyjają insulinooporności. Przyspieszone starzenie u pacjentów z cukrzycą typu 1 wskazuje się jako jeden z głównych czynników wpływających na rozwój przewlekłych powikłań choroby. Szlaki sygnałowe indukowane przez insulinę, insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1) i ich homologi odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu procesu starzenia. Ponieważ system FGF23/Klotho wpływa na metabolizm glukozy i ekspresję genów enzymów antyoksydacyjnych, zmiany w jego stężeniu mogą być markerem przewlekłych powikłań cukrzycy lub dodatkową opcją leczenia. Pomimo ogromnego postępu w leczeniu i kontrolowaniu cukrzycy przewlekłe powikłania pozostają ważnym problemem klinicznym. Interesującym zagadnieniem jest związek między stężeniem FGF23/Klotho a czasem trwania choroby, jej przebiegiem, opornością tkanek na działanie insuliny i rozwojem przewlekłych powikłań wśród pacjentów z cukrzycą typu 1.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1; białka długowieczności; przewlekłe powikłania cukrzycy

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »