Składka członkowska

składka - 100 zł

płatność w oddziałach PTE