Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polish Society of Endocrinology


   

Przyjaciele
Polskiej Endokrynologii

 

Informujemy o możliwościach starania się o stypendia UEMS dla młodych endokrynologów.
Jest duża szansa uzyskania stypendium do 18 000 Euro na pobyt do 6 m-cy (vide załącznik)

 


 

Obecny IF Endokrynologii Polskiej za 2014 r. = 0,993.
Apelujemy o zgłaszanie do druku w Endokrynologii Polskiej naszych najlepszych prac i cytowanie w swoich pracach drukownych w innych czasopismach publikacji z Endokrynologii Polskiej z dwóch ostanich lat.
Proszę używać skrót Endokrynol Pol a NIE Pol J Endocrinol.

 


 

 

Berlin-Chemie Menarini


www.ipsen.com/

Plakat_nagrody_Ipsen


Merck serono

Novartis
Poland Sp. z o.o.
 
 

redakcja strony internetowej
prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
aranżacja strony: Multivision
e-mail: redakcja@ptendo.org.pl