Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polish Society of Endocrinology


   

Przyjaciele
Polskiej Endokrynologii

 

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarz±du PTE pragnę serdecznie Państwu podziękować za członkostwo w European Society of Endocrinology, co jest niezwykle ważne dla postrzegania naszego towarzystwa w Europie. A tych kolegów którzy jeszcze nie zdecydowali się na członkostwo w ESE gor±co namawiam, aby do niego przyst±pili.

Po Kongresie ESE we Wrocławiu stanowiliśmy, po Wielkiej Brytanii i Włoszech, największ± grupę narodowościow± w ESE. W wyniku tego nasi koledzy s± zapraszani do prac w sekcjach ESE oraz POC, jak również coraz to więcej naszych reprezentantów ma prezentacje ustne i przewodniczy sesjom podczas Kongresów. Mamy swoich reprezentantów w ECAS oraz w UEMS. Ostatnim naszym reprezentantem w Zarz±dzie Głównym ESE była prof. Barbara Jarz±b, od kilku lat interesy Europy Środkowej reprezentowały prof. Misa Pfeifer oraz prof. Vera Popovic, lecz nie były to członkinie PTE i nasze interesy nie były im najbliższe.

Obecność przedstawiciela PTE w ESE jest kluczowa, aby móc walczyć o jeszcze bardziej efektywn± pozycje w endokrynologii europejskiej oraz uczestnictwo w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Obecnie nadarza się ogromna okazja abyśmy mieli swojego reprezentanta, ponieważ kończy się kadencja obu pań tj. prof. Popovic i Pfeifer.
Według zaleceń regulaminowych (ważne - narodowość, płeć, klinicysta, zainteresowania naukowe) nasz kandydat tj. prof. Beata Kos-Kudła ma ogromne szanse, na wybór. Zapewne będzie mieć kontrkandydata z Europy Zachodniej, dlatego każdy nasz głos będzie na wagę złota!!!!!

Jestem po rozmowach wstępnych z Komitetem Nominacyjnym i w momencie gdy zostanie zgłoszona przez PTE nasza kandydatka, jej kandydatura zostanie przyjęta. Jest to ogromna szansa dla polskiej endokrynologii, bo głos naszego rodaka w Zarz±dzie ESE na pewno spowoduje jeszcze szersze wykorzystanie grona naszych uzdolnionych kolegów jako wykładowców, członków sekcji oraz w innych aktywnościach ESE.

Drodzy Koledzy dlatego proszę pamiętajcie o uregulowanie zaległej składki w ESE abyście mogli swoim głosem wesprzeć naszego kandydata.

WYBORY będ± zaraz po Nowym Roku – wypełnijcie swój patriotyczny obowi±zek.

Prezes PTE


 

Informujemy o możliwo¶ciach starania się o stypendia UEMS dla młodych endokrynologów.
Jest duża szansa uzyskania stypendium do 18 000 Euro na pobyt do 6 m-cy (vide zał±cznik)

 


 

Obecny IF Endokrynologii Polskiej za 2014 r. = 0,993.
Apelujemy o zgłaszanie do druku w Endokrynologii Polskiej naszych najlepszych prac i cytowanie w swoich pracach drukownych w innych czasopismach publikacji z Endokrynologii Polskiej z dwóch ostanich lat.
Proszę używać skrót Endokrynol Pol a NIE Pol J Endocrinol.

 


 

 

Berlin-Chemie Menarini


www.ipsen.com/

Plakat_nagrody_Ipsen


Merck serono

Novartis
Poland Sp. z o.o.
 
 

redakcja strony internetowej
prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
aranżacja strony: Multivision
e-mail: redakcja@ptendo.org.pl