Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne

Polish Society of Endocrinology


   

Przyjaciele
Polskiej Endokrynologii

 

 

Obecny IF Endokrynologii Polskiej za 2014 r. = 0,993.
Apelujemy o zgłaszanie do druku w Endokrynologii Polskiej naszych najlepszych prac i cytowanie w swoich pracach drukownych w innych czasopismach publikacji z Endokrynologii Polskiej z dwóch ostanich lat.
Proszę używać skrót Endokrynol Pol a NIE Pol J Endocrinol. 

Artykuł Kodeks Przejrzystości

 


 

Fundacja Kościuszkowska
ogłasza konkurs na najlepszą
publikację naukową
z zakresu medycyny klinicznej

 


Firma Ipsen ufundowała doroczne nagrody
dla młodych endokrynologów. Szczegóły:
Ipsen dla polskiej endokrynologii

 


Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami Proper Medical Writing:

Komunikat_PTE.pdf

 


 

 

 

 

Amgen

Berlin-Chemie Menarini


www.ipsen.com/

Plakat_nagrody_Ipsen


Merck serono

Novartis
Poland Sp. z o.o.
 

 

 

redakcja strony internetowej
prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
aranżacja strony: Multivision
e-mail: redakcja@ptendo.org.pl