Farmakoterapia otyłości — obecny stan wiedzy

09.09.2018

Beata Matyjaszek-Matuszek, Aneta Szafraniec, Dominik Porada

Streszczenie

Otyłość, która dotyczy około 13% populacji światowej, skutkuje istotnym pogorszeniem stanu zdrowia oraz wystąpieniem poważnych powikłań klinicznych, głównie metabolicznych oraz ze strony układu sercowo-naczyniowego. Chociaż podstawą postępowania terapeutycznego jest leczenie behawioralne, niejednokrotnie działania niefarmakologiczne nie przynoszą pożądanego efektu. Obecnie mamy do dyspozycji kilka leków o bezpiecznym profilu działania, które pozwalają na poprawę efektu leczenia (5–10-procentową redukcję masy ciała). Celem pracy jest przedstawienie możliwości współczesnej farmakoterapii w leczeniu otyłości, w zakresie mechanizmu działania, skuteczności i objawów ubocznych, aby ułatwić indywidualizację leczenia. Do leków już zarejestrowanych należą substancje o różnorodnym mechanizmie działania, między innymi fentermina, orlistat, lorkaseryna i liraglutyd. Dostępne są również preparaty łączone (fentermina/topiramat, naltrekson SR/bupropion SR), które przez jednoczesne zastosowanie małych dawek substancji aktywnych, przynoszą korzystne rezultaty przy ograniczeniu działań niepożądanych. Ponadto kilka leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, takich jak metformina, inhibitory SGLT2, agoniści GLP-1 i pramlintyd, promują utratę masy ciała, choć ich stosowanie zarezerwowane jest dla pacjentów z cukrzycą, szczególnie typu 2. Wobec aktualnych, niepokojących danych epidemiologicznych istnieje konieczność intensywnego zapobiegania i leczenia otyłości, a także rozwoju nowej formuły farmakoterapii (nowe substancje i schematy leczenia) w celu opracowania efektywnej, bezpiecznej, a przede wszystkim długotrwale skutecznej terapii w leczeniu otyłości.

Słowa kluczowe: otyłość, farmakoterapia, fentermina, orlistat, lorkaseryna, fentermina/topiramat, naltrekson SR/bupropion SR, leki przeciwcukrzycowe

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »