Kształcenie ustawiczne

Rak pęcherzykowy tarczycy z przerzutami do wątroby — diagnostyka, leczenie i prognoza 07.02.2017

Małgorzata Kałużna, Monika Gołąb, Rafał Czepczyński, Grzegorz Dworacki, Danuta Bręborowicz, Marcin Orłowski, Katarzyna Katulska, Aleksandra Klimowicz, Maria Gryczyńska, Marek Ruchała, Katarzyna Ziemnicka

ThyPROpl — polska wersja kwestionariusza oceny jakości życia u pacjentów z chorobami tarczycy 07.02.2017

Nadia Sawicka-Gutaj, Torquil Watt, Jerzy Sowiński, Paweł Gutaj, Joanna Waligórska-Stachura, Marek Ruchała

Amiodaron i tarczyca 07.02.2017

Agata Jabrocka-Hybel, Tomasz Bednarczuk, Luigi Bartalena, Dorota Pach, Marek Ruchała, Grzegorz Kamiński, Marta Kostecka-Matyja, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Zastosowanie sonoelastografii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zapaleń oraz choroby autoimmunologicznej tarczycy 07.02.2017

Marek Ruchała, Krzysztof Szmyt, Sylwia Sławek, Ariadna Zybek, Ewelina Szczepanek-Parulska

Czy stosowanie dużych dawek metyloprednizolonu w dożylnych pulsach u chorych z orbitopatią Gravesa jest bezpieczne? 07.02.2017

Piotr Miśkiewicz, Adrianna Kryczka, Urszula Ambroziak, Beata Rutkowska, Renata Główczyńska, Grzegorz Opolski, George Kahaly, Tomasz Bednarczuk

Od preparowania czterogruczołowego do technik małoinwazyjnych. Małoinwazyjna paratyroidektomia jako obecny standard chirurgii pierwotnej nadczynności przytarczyc 07.02.2017

Jarek Kobiela, Dariusz Łaski, Aneta Stróżyk, Monika Proczko-Markuszewska, Tomasz Stefaniak, Krzysztof Sworczak, Andrzej J. Łachiński, Zbigniew Śledziński

Pierwotny hiperaldosteronizm — współczesne oblicze problemu, postępy w diagnostyce i leczeniu 07.02.2017

Sylwia Kołodziejczyk-Kruk,Włodzimierz Januszewicz, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz, Wojciech Zgliczyński, Andrzej Januszewicz