Aktualności

Wsparcie dla Pana Doktora Piotra Miśkiewicza Czytaj więcej Wsparcie dla Pana Doktora Piotra Miśkiewicza 05.03.2023

Szanowni Państwo,
Dr hab. n. med. Piotr Miśkiewicz potrzebuje pomocy.
Prosimy o rozważenie przekazania darowizny lub 1,5% podatku na wsparcie leczenia.

Ogólnopolski program certyfikacji (I i II stopnia) PTBO w zakresie umiejętności profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości Czytaj więcej Ogólnopolski program certyfikacji (I i II stopnia) PTBO w zakresie umiejętności profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości 15.02.2023

Zapraszamy do zapoznania się z możliwością uzyskania certyfikacji PTBO w zakresie umiejętności profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości.

Nauka, edukacja, artykuły

Kształcenie ustawiczne

Stosowanie metforminy u pacjentów wymagających podania środka kontrastowego donaczyniowo 01.01.2023

Dominika Rokicka, Marta Wróbel, Dorota Stołtny, Krzysztof Strojek

Lewotyroksyna w postaci płynnej poprawia kontrolę czynności tarczycy u chorych z niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii i adherencji — seria przypadków i przegląd najnowszych doniesień 20.11.2022

Marek Ruchała, Artur Bossowski, Magdalena M. Brzozka, Małgorzata Gietka-Czernel, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Beata Kos-Kudła, Andrzej Lewiński, Anhelli Syrenicz, Wojciech Zgliczyński

więcej publikacji

Ciekawe artykuły

Sekwencjonowanie całego eksomu jako narzędzie do poszukiwania genetycznych modyfikatorów klinicznego obrazu nowotworów neuroendokrynnych trzustki, w tym insulinoma, w przebiegu zespołu MEN1 05.03.2023

Anna Skalniak, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Agata Jabrocka-Hybel, Justyna Totoń-Żurańska, Paweł Wołkow, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

więcej artykułów