Aktualności

The IBSA Foundation Fellowships 2023 Call Czytaj więcej The IBSA Foundation Fellowships 2023 Call 28.05.2023

Stypendia IBSA Foundation for Scientific Research dla utalentowanych Naukowczyń i Naukowców.
Naukowczynie i Naukowcy poniżej 40 roku życia mogą zgłaszać swoje projekty badawcze do IBSA Foundation for Scientific Research z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji swojego projektu w wybranej instytucji naukowej na świecie.

European Hormone Day Czytaj więcej European Hormone Day 10.05.2023

European Hormone Day brings together all those with an interest in endocrine health and disease to raise awareness of the vital role of hormones and promote policies aimed at better prevention, diagnosis and treatment.

Nauka, edukacja, artykuły

Kształcenie ustawiczne

Stosowanie metforminy u pacjentów wymagających podania środka kontrastowego donaczyniowo 01.01.2023

Dominika Rokicka, Marta Wróbel, Dorota Stołtny, Krzysztof Strojek

Lewotyroksyna w postaci płynnej poprawia kontrolę czynności tarczycy u chorych z niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii i adherencji — seria przypadków i przegląd najnowszych doniesień 20.11.2022

Marek Ruchała, Artur Bossowski, Magdalena M. Brzozka, Małgorzata Gietka-Czernel, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Beata Kos-Kudła, Andrzej Lewiński, Anhelli Syrenicz, Wojciech Zgliczyński

więcej publikacji

Ciekawe artykuły

Liquid levothyroxine in the treatment of myxoedema coma 21.05.2023

Grzegorz Sokołowski, Marcin Motyka, Aleksandra Gillis-Januszewska, Agnieszka Stefańska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

więcej artykułów