Aktualności

Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym leczonym immunologicznie Czytaj więcej Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym leczonym immunologicznie 15.12.2022

Zapraszamy na webinar skierowany do endokrynologów:
Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym leczonym immunologicznie
Powikłania endokrynologiczne immunoterapii - rola endokrynologa

Prof. Beata Kos-Kudła

Grant edukacyjny za najlepszą publikację w latach 2021 - 2022 Czytaj więcej Grant edukacyjny za najlepszą publikację w latach 2021 - 2022 03.11.2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego ogłasza konkurs na "Grant edukacyjny za najlepszą publikację w latach 2021 - 2022 w obszarze tyreologii", pod patronatem firmy IBSA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nauka, edukacja, artykuły

Kształcenie ustawiczne

Stosowanie metforminy u pacjentów wymagających podania środka kontrastowego donaczyniowo 01.01.2023

Dominika Rokicka, Marta Wróbel, Dorota Stołtny, Krzysztof Strojek

Lewotyroksyna w postaci płynnej poprawia kontrolę czynności tarczycy u chorych z niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii i adherencji — seria przypadków i przegląd najnowszych doniesień 20.11.2022

Marek Ruchała, Artur Bossowski, Magdalena M. Brzozka, Małgorzata Gietka-Czernel, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Beata Kos-Kudła, Andrzej Lewiński, Anhelli Syrenicz, Wojciech Zgliczyński

Optymalizacja leczenia umiarkowanej do ciężkiej i aktywnej orbitopatii tarczycowej z uwzględnieniem zaleceń European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) 21.08.2022

Mariusz Nowak, Bogdan Marek, Beata Kos-Kudła, Lucyna Siemińska, Magdalena Londzin-Olesik, Joanna Głogowska-Szeląg, Wojciech Nowak, Dariusz Kajdaniuk

więcej publikacji

Ciekawe artykuły

Hormonalne interwencje afirmujące płeć w polskiej populacji młodych binarnych i niebinarnych osób transpłciowych 01.01.2023

Aneta Gawlik, Aleksandra Antosz, Krzysztof Kasparek, Zuzanna Nowak, Bartosz Grabski

więcej artykułów