Zarząd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 • Prof. dr hab. Marek Ruchała / Prezes
 • Prof. dr hab. Andrzej Milewicz / Poprzedni Prezes
 • Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła / Prezes Elekt
 • Prof. dr hab. Tomasz Bednarczuk / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Marek Dedecjus / Członek Zarządu
 • Dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Grzegorz Kamiński / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka / Sekretarz
 • Dr hab. Nadia Sawicka-Gutaj / Skarbnik

Komisja Rewizyjna PTE

 • Prof. dr hab. Roman Junik / Członek
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska / Członek
 • Prof. dr hab. Bogdan Marek  / Członek
 • Prof. dr hab. Krzysztof Sworczak / Członek