Zarząd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 • Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła / Prezes
 • Prof. dr hab. Marek Ruchała / Poprzedni Prezes
 • Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk / Prezes Elekt
 • Prof. dr hab. Bogdan Marek / Skarbnik
 • Dr hab. Lucyna Siemińska / Sekretarz
 • Prof. dr hab. Marek Dedecjus / Członek Zarządu
 • Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Grzegorz Kamiński / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Krzysztof Sworczak / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz / Członek Zarządu
 • Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński / Członek Zarządu
 • Dr hab. Dariusz Kajdaniuk / Redaktor Naczelny "Endokrynologii Polskiej"

Komisja Rewizyjna PTE

 • Prof. dr hab. Marek Bolanowski / Przewodniczący
 • Dr hab. Diana Jędrzejuk
 • Prof. dr hab. Roman Junik
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
 • Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka