O nas

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (PTE) to naukowe stowarzyszenie lekarzy i badaczy z zakresu endokrynologii. PTE powołano do życia 12 czerwca 1949 roku w Łodzi. PTE wydaje od 1949 roku czasopismo naukowe "Endokrynologia Polska".

Zjazdy PTE: 1951 I Zjazd, Łódź; 1956 Nadzwyczajny Zjazd, Stalinogród; 1958 II Nadzwyczajny Zjazd, Warszawa, przyjęto statut, powołano pierwsze sekcje - kliniczną, eksperymentalną, tyreologiczną; 1960 III Zjazd, Gdańsk; 1962 IV Zjazd, Poznań; 1965 V Zjazd, Wrocław; 1968 VI Zjazd, Łódź; 1971 VII Zjazd, Katowice; 1974 VIII Zjazd, Białowieża; 1977 IX Zjazd, Poznań; 1980 X Zjazd PTE, Kraków; 1984 XI Zjazd PTE, Warszawa; 1987 XII Zjazd, Szczecin; 1990 XIII Zjazd, Łódź; 1993 XIV Zjazd, Wrocław; 1996 XV Zjazd, Poznań; 1999 XVI Zjazd, Mikołajki; 2002 XVII Zjazd, Warszawa; 2005 XVIII Zjazd, Kraków; 2008 XIX Zjazd, Wrocław; 2012 XX Zjazd, Poznań; 2016 XXI Zjazd, Katowice.

Prezesi (do 1956 przewodniczący) PTE: prof. Artur Ber (1949-1956), prof. Kazimierz Dux (1956-1960), doc. Jerzy Teter (1960-1971), prof. Eugeniusz Domański (1971-1977), prof. Kazimierz Dux (1977-1980), prof. Marek Pawlikowski (1980-1984), prof. Maciej Gembicki (1984-1987), prof. Janusz Nauman (1987-1993), prof. Andrzej Lewiński (1993-1999), prof. Ida Kinalska (1999-2002), prof. Stefan Zgliczyński (2002-2005), prof. Andrzej Milewicz (2005-2016), prof. Marek Ruchała (2016).