O nas

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne (PTE) to naukowe stowarzyszenie lekarzy i badaczy z zakresu endokrynologii oraz innych osób pracujących w dziedzinie endokrynologii (w tym pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, informatyków) lub dziedzinach medycyny korzystających z wyników osiągnięć endokrynologii. 

PTE powołano do życia 12 czerwca 1949 roku w Łodzi.

Zjazdy PTE: 1949 Zjazd Organizacyjny, Łódź; 1951 I Zjazd, Łódź; 1956 Nadzwyczajny Zjazd, Stalinogród; 1958 II Nadzwyczajny Zjazd, Warszawa; 1960 III Zjazd, Gdańsk; 1962 IV Zjazd, Poznań; 1965 V Zjazd, Wrocław; 1968 VI Zjazd, Łódź; 1971 VII Zjazd, Katowice; 1974 VIII Zjazd, Białowieża; 1977 IX Zjazd, Poznań; 1980 X Zjazd PTE, Kraków; 1984 XI Zjazd PTE, Warszawa; 1987 XII Zjazd, Szczecin; 1990 XIII Zjazd, Łódź; 1993 XIV Zjazd, Wrocław; 1996 XV Zjazd, Poznań; 1999 XVI Zjazd, Mikołajki; 2002 XVII Zjazd, Warszawa; 2005 XVIII Zjazd, Kraków; 2008 XIX Zjazd, Wrocław; 2012 XX Zjazd, Poznań; 2016 XXI Zjazd, Katowice; 2021 XXII Zjazd, Szczecin

Prezesi (do 1956 przewodniczący) PTE: prof. Artur Ber (1949-1956), prof. Kazimierz Dux (1956-1960), doc. Jerzy Teter (1960-1971), prof. Eugeniusz Domański (1971-1977), prof. Kazimierz Dux (1977-1980), prof. Marek Pawlikowski (1980-1984), prof. Maciej Gembicki (1984-1987), prof. Janusz Nauman (1987-1993), prof. Andrzej Lewiński (1993-1999), prof. Ida Kinalska (1999-2002), prof. Stefan Zgliczyński (2002-2005), prof. Andrzej Milewicz (2005-2016), prof. Marek Ruchała (2016-2021), prof. Beata Kos-Kudła (2021-2025)

PTE w 1949 roku założyło, a od 1950 roku wydaje czasopismo naukowe "Endokrynologia Polska". Redaktorzy naczelni: prof. Artur Ber (1951), prof. Kazimierz Dux (1956), prof. Tadeusz Pawlikowski (1977), prof. Maciej Gembicki (1980), prof. Zbigniew Szybiński (1984), prof. Janusz Nauman (1999), prof. Andrzej Lewiński (2001), prof. Stefan Zgliczyński (2003), prof. Beata Kos-Kudła (2006), doc. Dariusz Kajdaniuk (2021)