Sekcje

Sekcje PTE i ich przewodniczący

Andrologiczna Prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer
slowikowska.hilczer@gmail.com
Chirurgiczna Prof. dr hab. Marcin Barczyński
marbar@mp.pl
Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Dr hab. Diana Jędrzejuk
diana.jedrzejuk@umed.wroc.pl
Diabetologiczna Prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
mszelachowska@poczta.onet.pl
Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
malgorzata.karbownik-lewinska@umed.lodz.pl
Endokrynologii Dziecięcej Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
etendera@sum.edu.pl
Endokrynologii Ginekologicznej
Endokrynologii Molekularnej Prof. dr hab. Krystian Jażdżewski
krystian.jazdzewski@wum.edu.pl
Kliniczna Prof. dr hab. Krzysztof Sworczak
ksworczak@gumed.edu.pl
Kształcenia i Specjalizacji Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
klinendo@cmkp.edu.pl
Medycyny Nuklearnej Prof. dr hab. Roman Junik
rjunik@cm.umk.pl
Młodych Endokrynologów Dr n. med. Jowita Halupczok-Żyła
jowitahz@gmail.com
Neuroendokrynologii Prof. dr hab. Marek Bolanowski
marek.bolanowski@umed.wroc.pl
Otyłości Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
klinendo@pum.edu.pl
ds. Raka Tarczycy
(Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych)
Prof. dr hab. Barbara Jarząb
bjarzab@io.gliwice.pl
Guzów Neuroendokrynnych
(Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych)
Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
beatakos@ka.onet.pl
USG Prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
ewelinaparulska@gmail.com
Tyreologiczna Prof. dr hab. Andrzej Lewiński
alewin@csk.umed.lodz.pl
Niedoboru Jodu Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
alahub@cm-uj.krakow.pl
Komisja ds. Nagród PTE Prof. dr hab. Jerzy Sowiński
jsowin@ump.edu.pl