Sekcje

Sekcje PTE i ich przewodniczący

Andrologiczna Prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer
slowikowska.hilczer@gmail.com
Chirurgiczna Prof. dr hab. Marcin Barczyński
marbar@mp.pl
Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy Dr hab. Diana Jędrzejuk
diana.jedrzejuk@umed.wroc.pl
Diabetologiczna Prof. dr hab. Irina Kowalska
irina.kowalska@umb.edu.pl
Endokrynologii Doświadczalnej i Diagnostyki Prof. dr hab. Małgorzata Karbownik-Lewińska
malgorzata.karbownik-lewinska@umed.lodz.pl
Endokrynologii Dziecięcej Prof. dr hab. Aneta Gawlik
agawlik@mp.pl
Endokrynologii Ginekologicznej Prof. dr hab. Artur Jakimiuk
jakimiuk@yahoo.com
Endokrynologii Molekularnej Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
kaziem@ump.edu.pl
Kliniczna Dr hab. Renata Świątkowska-Stodulska
rensto@gumed.edu.pl
Medycyny Nuklearnej Prof. dr hab. Rafał Czepczyński
rafal.czepczynski@gmail.com
Młodych Endokrynologów Dr n. med. Jowita Halupczok-Żyła
jowitahz@gmail.com
Neuroendokrynologii Prof. dr hab. Marek Bolanowski
marek.bolanowski@umed.wroc.pl
Otyłości Dr hab. Annna Popławska-Kita
annapoplawskakita@op.pl
Raka Tarczycy Prof. dr hab. Barbara Jarząb
bjarzab@io.gliwice.pl
Tyreologiczna Prof. dr hab. Andrzej Lewiński
alewin@csk.umed.lodz.pl
USG Prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska
ewelinaparulska@gmail.com
Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych Prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
beatakos@ka.onet.pl
Komisja ds. Niedoboru Jodu Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
alahub@cm-uj.krakow.pl
Komisja ds. Kształcenia i Specjalizacji Prof. dr hab. Wojciech Bik
wojtmed@wp.pl
Komisja ds. Nagród Prof. dr hab. Jerzy Sowiński
jsowin@ump.edu.pl