Oddziały Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Oddziały PTE i ich przewodniczący

Białystok Dr hab. Anna Popławska-Kita
annapoplawskakita@op.pl
Bydgoszcz Prof. dr hab. Roman Junik
rjunik@cm.umk.pl
Gdańsk Dr hab. Renata Świątkowska-Stodulska
rensto@gumed.edu.pl
Katowice (Śląski) Prof. dr hab. Bogdan Marek
bogmarslam@interia.pl
Kielce (Świętokrzyski) Dr hab. Aldona Kowalska
aldonako@onkol.kielce.pl
Kraków (Małopolski) Dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska
myjanusz@cyf-kr.edu.pl
Lublin Prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek
bmm@2com.pl
Łódź Dr n. med. Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska
pte.endo.lodz@gmail.com
Poznań (Wielkopolski) Prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka
kaziem@ump.edu.pl
Rzeszów (Podkarpacki) Dr n. med. Renata Orłowska-Florek
florek9@op.pl
Szczecin (Zachodniopomorski) Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
klinendo@sci.pam.szczecin.pl
Warszawa (Mazowiecki) Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
klinendo@cmkp.edu.pl
Wrocław Prof. dr hab. Marek Bolanowski
marek.bolanowski@umed.wroc.pl