Oddziały Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Oddziały PTE i ich przewodniczący

Białystok Dr hab. Anna Popławska-Kita
annapoplawskakita@op.pl
Bydgoszcz Prof. dr hab. Roman Junik
rjunik@cm.umk.pl
Gdańsk Dr hab. Dominik Rachoń
drachon@gumed.edu.pl
Katowice (Śląski) Prof. dr hab. Bogdan Marek
bogmarslam@interia.pl
Kielce (Świętokrzyski) Dr hab. Aldona Kowalska
aldonako@onkol.kielce.pl
Kraków Dr hab. Elwira Przybylik-Mazurek
eprzybyl@cm-uj.krakow.pl
Lublin Prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek
bmm@2com.pl
Łódź Dr hab. Adam Gesing
adges7@wp.pl
Poznań Prof. dr hab. Błażej Męczekalski
blazejmeczekalski@yahoo.com
Rzeszów (Podkarpacki) Dr n. med. Grzegorz Świder
gswider@mp.pl
Szczecin (Zachodniopomorski) Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
klinendo@sci.pam.szczecin.pl
Warszawa Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
klinendo@cmkp.edu.pl
Wrocław Prof. dr hab. Marek Bolanowski
marek.bolanowski@umed.wroc.pl