Członkostwo

Deklaracja członkowska do pobrania

warunki członkostwa zawarte są w punkcie III Statutu PTE
do pobrania tutaj

Deklarację członkowską (lub jej skan) należy przekazać Przewodniczącemu Zarządu Oddziału Terenowego PTE. Lista oddziałów PTE wraz z e-mail dostępna jest w zakładce Oddziały.