Klub 30

Klub 30 - Sekcja Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego przeznaczonej dla młodych i aktywnych adeptów endokrynologii.