Wytyczne PTE i rekomendacje opublikowane w Endokrynologii Polskiej