Artykuły

Zaburzenia świadomości w marskości wątroby – gdy tętent kopyt pochodzi jednak od zebry 18.09.2023

Mateusz Maligłówka, Aleksandra Sojka, Anna Bartecka, Łukasz Bułdak, Bogusław Okopień

Liquid levothyroxine in the treatment of myxoedema coma 21.05.2023

Grzegorz Sokołowski, Marcin Motyka, Aleksandra Gillis-Januszewska, Agnieszka Stefańska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Sekwencjonowanie całego eksomu jako narzędzie do poszukiwania genetycznych modyfikatorów klinicznego obrazu nowotworów neuroendokrynnych trzustki, w tym insulinoma, w przebiegu zespołu MEN1 05.03.2023

Anna Skalniak, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Agata Jabrocka-Hybel, Justyna Totoń-Żurańska, Paweł Wołkow, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Hormonalne interwencje afirmujące płeć w polskiej populacji młodych binarnych i niebinarnych osób transpłciowych 01.01.2023

Aneta Gawlik, Aleksandra Antosz, Krzysztof Kasparek, Zuzanna Nowak, Bartosz Grabski

Biopsja prostaty w rezonansie magnetycznym - pierwsze doświadczenia własne 21.08.2022

Justyna Rembak-Szynkiewicz, Piotr Wojcieszek, Anna Hebda, Patrycja Mazgaj, Arkadiusz Badziński, Gabriela Stasik-Pres, Ewa Chmielik, Barbara Bobek-Billewicz

Rola ultrasonograficznych cech złośliwości w guzku tarczycy z niezdeterminowanym wynikiem cytologicznym biopsji cienkoigłowej 16.05.2022

Agnieszka Kotecka-Blicharz, Marcela Krzempek, Alexander Jorge Cortez , Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Agnieszka Czarniecka, Ewa Nożyńska, Ewa Chmielik, Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska

Flozins — in the light of the latest recommendations 05.01.2022

Marta Wróbel, Dominika Rokicka, Krzysztof Strojek

Adrenal “nonadenoma” — clinical characteristics and risk of malignancy 14.11.2021

Autorzy: Radosław Samsel, Lucyna Papierska, Karolina Nowak, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Agnieszka Łebek-Szatańska, Dorota Leszczyńska, Kamil Jakubowicz, Ewa Komorowska, Michał Rabijewski, Katarzyna Roszkowska-Purska, Andrzej Cichocki

Oznaczanie neuronospecyficznej enolazy u chorych z guzem typu midgut leczonych analogami somatostatyny 10.03.2021

Materiał powstał przy wsparciu Novartis

Autorzy: Paweł Gut, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka – Gutaj, Kosma Woliński, Adam Maciejewski, Marek Ruchała

Specjalny numer „Wiedzy Medycznej”

Specjalny numer „Wiedzy Medycznej” 07.05.2020

Specjalny numer „Wiedzy Medycznej” jest numerem otwartym, w którym na bieżąco publikować będziemy kolejne artykuły obejmujące tematykę pandemii w ujęciu interdyscyplinarnym. Mam nadzieję, że prace te będą pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.
Zapraszam do publikowania na łamach "Wiedzy Medycznej".
Prof. dr hab. Wojciech Bik

Opioidopodobne peptydy i grelina łagodzą skutki rękawowej resekcji żołądka w zależności od stopnia otyłości 16.03.2020

Michał Dyaczyński, Marek Drożdż, Leontyna Wylężek, Colin G. Scanes, Anna Rzepa, Andrzej Cieśla, Krystyna Pierzchała-Koziec

Is ultrasound combined with computed tomography useful for distinguishing between primary thyroid lymphoma and Hashimoto’s thyroiditis? 30.12.2019

Jieli Luo, Fengbo Huang, Panpan Zhou, Jianshe Chen, Yang Sun, Fangting Xu, Lilu Wu, Pintong Huang

Zapalenie przysadki – nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie. 31.07.2019

Łukasz Kluczyński, Aleksandra Gilis-Januszewska, Damian Rogoziński, Jacek Pantofliński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Niedokrwistość Addisona-Biermera a obecność przeciwciał przeciw gruczołom dokrewnym 20.07.2019

Elżbieta Morawiec-Szymonik, Wanda Foltyn, Bogdan Marek, Beata Kos-Kudła, Dariusz Kajdaniuk

Treatment of severe primary IGF-1 deficiency using rhIGF-1 preparation – first three years of Polish experience 02.03.2019

Elżbieta Petriczko, Tomasz Jackowski, Anita Horodnicka-Józwa, Beata Wikiera, Anna Noczyńska, Maria Korpal-Szczyrska, Dorota Birkholz-Walerzak, Ewa Małecka-Tendera, Barbara Kalina-Fraska, Maria Kalina, Ewa Barg, Iwona Beń-Skowronek, Leszek Szewczyk, Maciej Hilczer, Joanna Smyczyńska, Renata Stawerska, Andrzej Lewiński, Katarzyna Ziora, Artur Bossowski, Edyta Pietrewicz, Beata Pyrżak, Andrzej Kędzia, Mieczysław Szalecki, Agnieszka Kilian, Mieczysław Walczak

Wykrycie nowych, potencjalnie patogennych mutacji u dwóch pacjentów z pierwotną pigmentową chorobą guzkową nadnerczy (PPNAD) — opis przypadków wraz z przeglądem piśmiennictwa 05.01.2019

Katarzyna Pasternak-Pietrzak, Constantine A. Stratakis, Elżbieta Moszczyńska, Agnieszka Lecka-Ambroziak, Michał Staniszewski, Urszula Wątrobińska, Charalampos Lyssikatos, Monika Prokop-Piotrkowska, Wiesława Grajkowska, Maciej Pronicki, Mieczysław Szalecki

Opis przypadku — występujący rodzinnie wewnątrzczaszkowo germinoma

Opis przypadku — występujący rodzinnie wewnątrzczaszkowo germinoma 19.10.2018

Mirjana Doknic, Dragan Savic, Emilija Manojlovic-Gacic, Raicevic Savo, Jelena Bokun, Tatjana Milenkovic, Sonja Pavlovic, Misa Vreca, Marina Andjelkovic, Marko Stojanovic, Dragana Miljic, Sandra Pekic, Milan Petakov, Danica Grujicic

Skuteczność jednostronnej adrenalektomii laparoskopowej w hiperkortyzolemii i subklinicznym zespole Cushinga niezależnych od ACTH — badanie retrospektywne na dużej kohorcie

Skuteczność jednostronnej adrenalektomii laparoskopowej w hiperkortyzolemii i subklinicznym zespole Cushinga niezależnych od ACTH — badanie retrospektywne na dużej kohorcie 09.09.2018

Ryszard Pogorzelski, Sadegh Toutounchi, Urszula Ambroziak, Ewa Krajewska, Tomasz Wołoszko, Małgorzata Szostek, Wawrzyniec Jakuczun, Krzysztof Celejewski, Małgorzata Legocka, Przemysław Kwasiborski, Zbigniew Gałązka, Ewelina Biskup

Utajony fosfaturyczny guz mezenchymalny kory kości udowej powodujący osteomalację onkogenną — problemy diagnostyczne i skutki kliniczne 25.08.2018

Deep Dutta, Raghuvansh Kumar Pandey, Rakhee Gogoi, Nagender Solanki, Renu Madan, Anupam Mondal, Shruti Dogra, Pradeep Thapa

Guzy nadnerczy większe niż 5 cm — czym mogą być — analiza 139 przypadków

Guzy nadnerczy większe niż 5 cm — czym mogą być — analiza 139 przypadków 28.08.2017

Andrzej Cichocki, Radosław Samsel, Lucyna Papierska, Katarzyna Roszkowska-Purska, Karolina Nowak, Zbigniew Jodkiewicz, Anna Kasperlik-Załuska

Lekarze a firmy farmaceutyczne – potrzeba transparentnej współpracy

Lekarze a firmy farmaceutyczne – potrzeba transparentnej współpracy 29.09.2016

Współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym jest naturalnym i niezbędnym elementem systemu ochrony zdrowia.