Opioidopodobne peptydy i grelina łagodzą skutki rękawowej resekcji żołądka w zależności od stopnia otyłości

16.03.2020

Michał Dyaczyński, Marek Drożdż, Leontyna Wylężek, Colin G. Scanes, Anna Rzepa, Andrzej Cieśla, Krystyna Pierzchała-Koziec

Streszczenie
Wstęp:Operacja bariatryczna, jako jedyna skuteczna procedura leczenia otyłości, ma duży wpływ na metabolizm oraz układ nerwowy i endokrynny. Biorąc pod uwagę różne opinie o skuteczności leczenia otyłości olbrzymiej, celem pracy było określenie  relacji greliny i Met-enkefalin (wolnej- pięcioaminokwasowej i związanej-prekursorowej) z wartością BMI pacjentów w ciągu 30 dni po operacji bariatrycznej.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 38 kobiet zakwalifikowanych do operacji, podzielonych na dwie grupy: I. z BMI mniejszym niż 40 kg/m² (n=18); II. z BMI powyżej 40kg/m² (n=20). W krwi pobieranej 24 godziny przed oraz po 72 godzinach i 30 dniach oznaczano wartości podstawowych parametrów hematologicznych, metabolicznych i antropometrycznych . Ponadto, mierzono stężenia TSH, greliny i Met-enkefalin.

Wyniki: Przed operacją wykazano statystycznie istotne różnice pomiędzy dwiema grupami pacjentek w stężeniu TSH, obydwu form Met-enkefalin, trójglicerydów, aktywności ALT, GGTP i CRP. W 72 godzinie po operacji nadal obserwowano różnice w stężeniu związanej Met-enkefaliny, CRP oraz aktywności enzymów  pomiędzy tymi grupami. Po 30 dniach pacjentki z grupy o niższym BMI miały korzystniejsze zmiany w wartościach parametrów metabolicznych i immunologicznych. Wystąpiły także istotne zmiany w stężeniu greliny (wzrost), wolnej Met-enkefaliny (spadek) i związanej (wzrost) formy prekursora opioidu.

Wnioski: Aktywność endogennych peptydów u bariatrycznych pacjentów związana jest ze stopniem ich otyłości. Wzrost stężenia greliny był negatywnie skorelowany ze zmianami wolnej Met-enkefaliny w krótkim czasie po operacji. Interakcja pomiędzy opioidami i greliną może ułatwić przewidywanie sukcesu  w utracie masy ciała po operacji.

Pełna treść publikacji (w języku angielskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »