Zarząd Klubu 30

Przewodnicząca

dr hab Nadia Sawicka-Gutaj

Katedra i Klinika Endokrynologii,
Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Vice Przewodnicząca

dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska

Katedra i Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Leczenia Izotopami
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Sekretarz

lek. Ariadna Zybek-Kocik

Katedra i Klinika Endokrynologii,
Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu