Kontakt

Dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka - sekretarz
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

ul. Przybyszewskiego
49 60-355 Poznań

tel. +48 618691154 / +48618691351
fax +48 618691682

kaziem@ump.edu.pl

Towarzystwa międzynarodowe

.