Immunoglobulin G4 related thyroid disorders: Diagnostic challenges and clinical outcomes

01.01.2017

Deep Dutta, Arvind Ahuja, Chitra Selvan

Streszczenie
Choroba związana z Ig-G4 (IgG4RD) jest heterogennym zaburzeniem z zajęciem wielu narządów. Jako osobna jednostka chorobowa została wyodrębniona dopiero na początku tego stulecia. Choroba ta stanowi aktualnie najgorętszy obszar badań klinicznych i translacyjnych w różnych dziedzinach medycyny. Zajęcie tarczycy w IgG4RD jest rzadkie, szacuje się, że występuje w około 4% przypadków, może być izolowane lub związane zajęciem innych narządów. Na chwilę obecną zapalenie tarczycy związane z IgG4 (IgG4RTD) reprezentują: zapalenie tarczycy Riedela, które jest włókniejącą odmianą zapalenia tarczycy w chorobie Hashimoto oraz niektórzy pacjenci z orbitopatią Gravesa. Zapalenie tarczycy związane z IgG4 jest często mylone z chorobą nowotworową ze względu na nasilone stwardnienie tarczycy, które powoduje powstanie twardej struktury wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym z towarzyszącymi często objawami uciskowymi. Rozpoznanie choroby obejmuje: stwierdzenie wysokich stężeń krążącej IgG4 > 135 mg/dl, zwiększony stosunek w surowicy IgG4 do IgG > 8%, w badaniu immunohistochemicznym stwierdzenie gęstych nacieków zapalnych złożonych z limfocytów i IgG4 dodatnich plazmocytów , z włóknieniem i zarostowym zapaleniem żył oraz zwiększeniem liczby IgG4 dodatnich plazmocytów > 10 w polu widzenia, jeżeli oceniono minimum 3 pola. Glikokortykosteroidy stanowią leczenie pierwszego wyboru w IgG4RTD. Niemniej ich rola w IgG4RTD wymaga dalszej oceny. Na chwilę obecną podstawowe opcje terapeutyczne obejmują: suplementację lewotyroksyny we wtórnej niedoczynności tarczycy, właściwe leczenie choroby Gravesa oraz chirurgiczne usunięcie tarczycy w wypadku pojawienia się objawów uciskowych. (Endokrynol Pol 2016; 67 (5): 520–524)

Słowa kluczowe: immunoglobulina; zapalenie tarczycy w chorobie Hashimoto; zapalenie tarczycy Riedla; choroba związana z IgG4

Pełny artykuł dostepny na łamach Endokrynologii Polskiej »