Rola ultrasonograficznych cech złośliwości w guzku tarczycy z niezdeterminowanym wynikiem cytologicznym biopsji cienkoigłowej

16.05.2022

Agnieszka Kotecka-Blicharz1, Marcela Krzempek2, Alexander Jorge Cortez2 ,  Małgorzata Oczko-Wojciechowska3, Agnieszka Czarniecka4, Ewa Nożyńska5, Ewa Chmielik5,  Barbara Jarząb1, Jolanta Krajewska1


1 Zakład Medycyny Nuklearnej I Endokrynologii Onkologicznej , Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
2 Dział Analiz Bioinformatyczno - Biostatystycznych, Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
3 Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
4 Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
5 Zakład Patologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Wstęp: Ultrasonografia tarczycy ma ugruntowane miejsce we wstępnej diagnostyce guzków tarczycy, pozostaje jednak wątpliwym, czy cechy obrazu ultrasonograficznego guzka  mogą być pomocne w poprawie stratyfikacji ryzyka złośliwości po wykonaniu biopsji, kiedy otrzymujemy niezdeterminowany wynik cytologiczny.

Materiały i metody: Retrospektywnie przeanalizowaliśmy badania ultrasonograficzne 175 pacjentów z 175 guzkami tarczycy, które w wyniku biopsji cienkoigłowej zostały zakwalifikowane do jednej z niezdeterminowanych kategorii cytologicznych, obejmujących kategorię Bethesda III, IV i V, a które jednocześnie zostały poddane leczeniu operacyjnemu. Cechy ultrasonograficzne ryzyka złośliwości zostały ocenione zgodnie z rekomendacjami Polskich Towarzystw Naukowych „ Diagnostyka i leczenie raka tarczycy” i obejmowały: litą strukturę, obniżone echo, mikrozwapnienia, kształt wyższy niż szerszy, nieregularne brzegi, a także cechy nacieku poza tarczycowego i podejrzenie onkologicznie szyjne węzły chłonne.

Wyniki: Ryzyko złośliwości oszacowane na podstawie  analizy histopatologicznej wynosiło odpowiednio 10.9% dla kategorii Bethesda III, 12.1% dla kategorii Bethesda IV i 71.4% dla kategorii Bethesda V. Dominującym wśród zmian złośliwych  był rak brodawkowaty tarczycy (79%). Ultrasonograficzne cechy ryzyka złośliwości charakteryzowały się wysoką swoistością ale niską czułością w grupie niezdeterminowanych cytologicznie guzków tarczycy. Mikrozwapnienia były jedyną cechą, którą charakteryzował klinicznie istotny (>10) pozytywny współczynnik prawdopodobieństwa, złośliwości. Niemniej jednak, cecha ta nie była obserwowana w przypadku guzków ostatecznie zweryfikowanych jako pęcherzykowy rak tarczycy. Tylko w grupie guzków tarczycy, w kategorii Bethesda V, kumulacja kilku ultrasonograficznych cech złośliwości, poza litą strukturą, wpływała istotnie na zwiększenia szacowanego ryzyka złośliwości w guzku.

Wnioski: Rola ultrasonograficznych cech złośliwości w guzka tarczycy może być niewystarczająca, by lepiej sprecyzować ryzyko onkologiczne, oszacowane na podstawie biopsji cienkoigłowej, z której utrzymujemy niezdeterminowany wynik cytologiczny. Wpływ obrazu ultrasonograficznego, w tej sytuacji klinicznej, nie pozwala w sposób jednoznaczny rekomendować obserwacji lub leczenia chirurgicznego . Istnieje pilna potrzeba stworzenia nowych narzędzi w diagnostyce guzków tarczycy niezdeterminowanych cytologicznie, a także ustandaryzowania raportów  ultrasonografii tarczycy.

Słowa kluczowe: niezdeterminowany guzek tarczycy, guzek tarczycy, system Bethesda, ultrasonografia tarczycy, biopsja cienkoigłowa

Pełna treść publikacji w języku angielskim »