Zaburzenia świadomości w marskości wątroby – gdy tętent kopyt pochodzi jednak od zebry

18.09.2023

Mateusz Maligłówka, Aleksandra Sojka, Anna Bartecka, Łukasz Bułdak, Bogusław Okopień

W niniejszym manuskrypcie prezentujemy przypadek 42.letniego pacjenta przyjętego do oddziału chorób wewnętrznych z powodu zaburzeń świadomości z wywiadem ciągu alkoholowego i marskości wątroby. Przebieg kliniczny choroby, brak poprawy po wstępnym leczeniu oraz dodatkowe dane dotyczące chorób przewlekłych, które zostały pozyskane z opóźnieniem od rodziny, pozwoliły rozpoznać główną przyczynę dolegliwości, którą okazała się ciężka niedoczynność tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto, towarzysząca prawdopodobnie niedoczynności kory nadnerczy. Powyższy przypadek potwierdza dużą istotność prowadzenia szerokiej diagnostyki różnicowej, zwłaszcza gdy leczenie zgodne z „diagnozą uliczną” zawodzi, a także dużą wartość informacji zebranych od osób najbliższych, szczególnie w sytuacjach gdy pacjent prezentuje zaburzenia świadomości.

Pełna treść publikacji w języku angielskim na łamach Endokrynologii Polskiej »