Niedokrwistość Addisona-Biermera a obecność przeciwciał przeciw gruczołom dokrewnym

20.07.2019

Elżbieta Morawiec-Szymonik, Wanda Foltyn, Bogdan Marek, Beata Kos-Kudła, Dariusz Kajdaniuk

Wstęp:
Celem badania było określenie częstości występowania u pacjentów z autoimmunologiczną chorobą układu krwiotwórczego przeciwciał uczestniczących w rozwoju chorób endokrynnych, a tym samym udokumentowanie ewentualnej przydatności zastosowania określonych badań diagnostyczno-przesiewowych.

Materiał i metody:
Grupę badaną utworzyły 124 osoby (kobiety i mężczyźni) z nowo rozpoznaną niedokrwistością Addisona-Biermera (PA), a grupę kontrolną (C) 41 zdrowych osób. Oznaczono we krwi przeciwciała przeciw: czynnikowi wewnętrznemu (IFAb), komórkom okładzinowym żołądka (APCA), peroksydazie tarczycowej (TPOAb), tyreoglobulinie (TgAb), korze nadnerczy (AdrenalAb) i płatowi przedniemu przysadki (PituitaryAb).

Wyniki:
1. Szansę/ryzyko obecności przeciwciał przeciw gruczołom dokrewnym u chorych z PA można sklasyfikować w kolejności: TPOAb lub/i TgAb 41.1%, TPOAb 36.3%, TgAb 25.0%, TPOAb i TgAb 20.2%, AdrenalAb 1.6%, PituitaryAb 0.8%.
2. TPOAb lub/i TgAb (głównie TPOAb) częściej są obecne u chorych z PA u których stwierdza się obecność IFAb lub/i APCA. Zależność ta jest najbardziej widoczna u chorych z równoczesnym występowaniem IFAb i APCA.
3. Spośród chorych z PA, jednoczesna obecność przeciwciał IFAb lub/i APCA z przeciwciałami TPOAb lub/i TgAb jest najbardziej prawdopodobna u kobiet powyżej 45 r.ż. 4. W grupie C, u 12% stwierdzono przynajmniej jedno z dwóch przeciwciał przeciwtarczycowych (dwa razy częściej TgAb niż TPOAb), u 2.4% obydwa. AdrenalAb i PituitaryAb nie występują u zdrowych.

Wniosek:
U chorych z PA uzasadniona jest przesiewowa ocena w kierunku autoimmunologicznej choroby tarczycy, która w pierwszej kolejności powinna polegać na oznaczeniu stężenia TPOAb (w dalszej TgAb) we krwi. Ocena przeciwciał przeciwtarczycowych powinna być zalecana przede wszystkim chorym z PA u których stwierdza się obecność IFAb lub/i APCA, a w szczególności tym z jednoczesną obecnością IFAb i APCA.

keywords: pernicious anaemia; antibody; thyroid; adrenal; pituitary; Hashimoto; autoimmune disease

Pełny artykuł dostępny na łamach Endokrynologii Polskiej »