Improvements in Quality of Life and Thyroid Parameters in Hypothyroid Patients on Ethanol-Free Formula of Liquid Levothyroxine Therapy in Comparison to Tablet LT4 Form: An Observational Study

15.03.2022

W wydaniu specjalnym Journal of Clinical Medicine “Hypothyroidism: Causes, Effects and Current Treatments” 10.11.2021 ukazał się artykuł: Improvements in Quality of Life and Thyroid Parameters in Hypothyroid Patients on Ethanol-Free Formula of Liquid Levothyroxine Therapy in Comparison to Tablet LT4 Form: An Observational Study

Katarzyna Bornikowska, Małgorzata Gietka-Czernel, Dorota Raczkiewicz, Piotr Glinicki, Wojciech Zgliczyński

Streszczenie:
Lewotyroksyna (LT4) jest leczeniem pierwszego wyboru niedoczynności tarczycy, jednak na jej dostępność biologiczną oraz efekty terapeutyczne może wpływać wiele czynników. Dane z piśmiennictwa wskazują, że terapia LT4 w postaci płynnej, charakteryzującej się szybszą farmakokinetyką, zapewnia lepszą kontrolę hormonów tarczycy niż LT4 podawana w tabletkach. W niniejszej pracy oceniono jakość życia pacjentów (Quality of life, QoL) oraz skuteczność leczenia nową, niezawierającą etanolu, płynną formułą LT4 (Tirosint®SOL) u 76 pacjentów w stanie eutyreozy z pierwotną (Primary Hypothyroidism, PH; n=46) i centralną niedoczynnością tarczycy (Central Hypothyroidism, CH; n=30). Wyniki porównano z retrospektywnymi danymi dotyczącymi terapii LT4 w tabletkach, podawanych w równoważnej dawce. Po ośmiu tygodniach stosowania LT4 w płynnej postaci stwierdzono istotną poprawę jakości życia zarówno u pacjentów z PH, jak i CH. Stężenie hormonu tyreotropowego (thyroid-stimulating hormone, TSH) nie uległo zmianie u pacjentów z PH. Stężenie wolnych hormonów (tyroksyny, fT4 i trijodotyroniny, fT3) wzrosło u wszystkich pacjentów z wyjątkiem stężenia fT3 w grupie pacjentów z CH. Wzrostowi uległo również stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globulin, SHBG), a stężenie frakcji LDL (Low Density Lipoprotein) cholesterolu obniżeniu. W porównaniu do tabletek, terapia LT4 w postaci płynnej zapewniała lepszy profil hormonów tarczycy i poprawę jakości życia pacjentów. Związane jest to najpewniej z korzystniejszym profilem farmakokinetycznym, m. in. lepszym wchłanianiem leku, na co wskazują zwiększone stężenia wolnych hormonów tarczycy. Podsumowując, jest to pierwsze badanie dotyczące oceny jakości życia pacjentów z pierwotną i centralną niedoczynnością tarczycy leczonych płynnym preparatem LT4 w codziennej praktyce lekarskiej.

Słowa kluczowe: lewotyroksyna w płynnej postaci, niedoczynność tarczycy, jakość życia, kwestionariusz ThyPROpl, globulina wiążąca hormony płciowe

Pełna treść publikacji w języku angielskim »