Biopsja prostaty w rezonansie magnetycznym - pierwsze doświadczenia własne

21.08.2022

Justyna Rembak-Szynkiewicz, Piotr Wojcieszek, Anna Hebda, Patrycja Mazgaj, Arkadiusz Badziński, Gabriela Stasik-Pres, Ewa Chmielik, Barbara Bobek-Billewicz

Wprowadzenie: Wieloparametryczne badanie MR prostaty było przełomem w diagnostyce nieinwazyjnej istotnego klinicznie raka gruczołu krokowego. Aktualnie biopsja prostaty wykonywana pod  kontrolą rezonansu magnetycznego jest jedyną metodą biopsyjną wykorzystującą obrazy uzyskane podczas badania rezonansu magnetycznego w czasie rzeczywistym u chorych z podejrzeniem raka gruczołu krokowego. Celem pracy była retrospektywna  analiza korelacji obrazów MR i wyników HP zmian podejrzanych o proces rozrostowy nowotworowy w prostacie pobranych przy użyciu biopsji MR.

Materiał i metoda: Do pracy włączono 39 chorych, u których wykonano biopsje przezodbytnicze gruczołu krokowego pod kontrolą MR w 57 zmianach. Pacjenci byli w przedziale wiekowym 48-84 lat (średnia  67,2+9,4 lat).

Wyniki: Obecność raka w badaniu histopatologicznym potwierdzono w 24 zmianach, pierwotny rak prostaty w 14 zmianach, wznowa miejscowa raka w 10 zmianach. Rak nie został potwierdzony w pozostałych 33 zmianach. Złośliwy charakter zmian potwierdzono w 90% zmian klasyfikowanych jako PI-RADS 5. Wynik histopatologiczny tylko jednej zmiany PI-RADS 5 był negatywny (zapalenie prostaty). W 50% zmian PI-RADS 4 potwierdzono obecność komórek raka. W żadnej z 23 zmian sklasyfikowanych w PI-RADS jako 3 nie zostały potwierdzone komórki raka (53,5%). Większość zmian  (19) opisywanych jako PI-RADS 3 zlokalizowanych było w strefie przejściowej, a  tylko 4 takie zmiany w strefie obwodowej.  Duże zmiany lub zmiany widoczne w badaniu TRUS nie były kierowane do biopsji MR, co też wynika z tak dużej liczny zmian sklasyfikowanych w MR jako PI-RADS 3. Z powodu podejrzenia wznowy miejscowej raka prostaty po radioterapii wykonano biopsję 14 zmian, rak został potwierdzony w 72% zmian.

Wnioski:  Wykonanie biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą obrazów rezonansu magnetycznego w czasie rzeczywistym pozwala precyzyjnie (nawet z bardzo małej zmiany)  pobrać materiał do badania histopatologicznego.  W ten sposób można potwierdzić zarówno pierwotnego raka jak i wznowę miejscową po wcześniejszym  radykalnym leczeniu raka prostaty radioterapią.

Pełna treść publikacji w języku angielskim »