Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

17.08.2021

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie przypominamy, że aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków należy zalogować się w aplikacji http://app.wza24.pl. Login i hasło otrzymali Państwo drogą mailową, dnia 8 września, bezpośrednio z adresu administratora systemu WZA24.

Zachęcamy do zalogowania się w aplikacji wcześniej, w celu upewnianie się, że poprawnie łączycie się Państwo z aplikacją. W przypadku jakichkolwiek kłopotów z logowaniem, do Państwa dyspozycji pozostaje pomoc techniczna dostępna pod adresem email: aplikacja@wza24.pl. Na 30 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia pomoc techniczna dostępna będzie również pod numerem telefonu: 532 083 713. Instrukcję logowania i głosowania znajdą Państwo poniżej. 

*

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego odbędzie się dnia 17 września 2021 r. (piątek) o godzinie 16.15 w sali Vivaldi hotelu Radisson Blu w Szczecinie. W przypadku braku statutowego kworum w pierwszym wyznaczonym terminie, drugi termin zostanie zwołany na godzinę 16.30.

Z powodu sytuacji epidemicznej, Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone i udostępnione uprawnionym Członkom PTE z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału zdalnego i głosowania w Walnym Zebraniu Członków PTE zostanie zapewniona poprzez system do Zdalnych Głosowań umożliwiający zarówno transmisję obrazu w czasie rzeczywistym jak i dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek PTE będzie mógł wypowiadać się w toku obrad.

Uprawnieni do głosowania Członkowie PTE otrzymali na adres email dane dostępowe ( login i hasło ), a dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu znajduje się w instrukcji do pobrania »

W załączeniu przesyłamy także program Walnego Zebrania Członków » a na stronie PTE dostępny jest Program Zjazdu.

Uprzejmie przypominamy, że uprawnione do głosowania będą wyłącznie osoby, które uiściły składkę członkowską.   

Przypominamy również, że propozycję zmian w Statucie PTE można znaleźć w zakładce "O nas>Dokumenty".   

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Endokronologicznego