Rekomendacje Zarządu PTE na stanowisko Prezesa-elekta

15.09.2021

Zarząd PTE rekomenduje na stanowisko Prezesa-elekta PTE Panią Profesor Alicję Hubalewską-Dydejczyk.

Alicję Hubalewską-Dydejczyk - informacje o kandydatce »