KLUB 30 – warsztaty z (auto)prezentacji w dziedzinie medycyny

15.10.2023

Z przyjemnością zawiadamiamy, że niedługo w ramach IBSA Young Thyro-Academy – nastąpi już drugie spotkanie z cyklu szkoleń dla młodych, zaangażowanych Członkiń i Członków Klubu 30.

Szkolenie z autoprezentacji zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoje umiejętności dotyczące prezentowania siebie oraz danych naukowych. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w tym zakresie, a przede wszystkim uwzględnienie:

  • Specyfiki prezentacji i autoprezentacji w środowisku naukowym i lekarskim
  • Warsztatów dotyczących Speed Talk (opisujący odkrycie związane z pracą badawczą lub karierą zawodową) oraz Elevator pitch (prezentujący osobę uczestniczącą pod kątem zdobycia miejsca na stażu zagranicznym)


Termin szkolenia: 6 grudnia 2023 (przeddzień 29. Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych)
Miejsce szkolenia: Copernicus Toruń Hotel, Bulwar Filadelfijski 11
Liczba miejsc: 20

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń drogą mailową na adres: klub30@ptendo.org.pl. Zapisy zostaną otwarte w dniu 06.11.2023 o godz. 9:00.

Warunki uczestnictwa:

  • Członkostwo w Klubie 30 i opłacona składka członkowska PTE
  • pasja do nauki i chęć rozwijania kariery naukowej


Pierwszeństwo mają osoby, które aktywnie uczestniczą w działalności Klubu 30 (np. czynny udział w sesjach Klubu 30 podczas konferencji PTE).

Kurs jest bezpłatny dla osób biorących w nim udział.

YOUNG Thyro-Academy jest inicjatywą edukacyjną firmy IBSA Poland Sp. z o. o. mającą na celu wsparcie edukacji i rozwoju ścieżki naukowej aktywnych Członkiń i Członków Klubu30. Firma IBSA Poland Sp. z o. o. nie ma wpływu na wybór osób biorących udział w spotkaniu.