Wpływ interferencji biotyny na wyniki oznaczeń stężenia hormonów we krwi

02.03.2019

Magdalena Ostrowska, Zbigniew Bartoszewicz, Tomasz Bednarczuk, Klaudia Walczak, Wojciech Zgliczyński, Piotr Glinicki

Streszczenie
Około 70% decyzji medycznych podejmowanych jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych. W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej zaburzeń endokrynologicznych stosuje się głównie metody immunochemiczne. Pewnym ograniczeniem tych metod jest podatność na zakłócenie reakcji immunochemicznej przez różnego typu interferencje. Przyczyną interferencji może być obecność w surowicy pacjenta przeciwciał autologicznych, przeciwciał heterofilnych, paraprotein, reakcje krzyżowe z podobnymi związkami, hemoliza, znaczna lipemia lub hiperbilirubinemia. W ostatnich kilku latach pojawiły się doniesienia o istotnych zafałszowaniach wyników badań spowodowanych przez biotynę. Biotyna jest rozpuszczalną w wodzie witaminą z grupy B. Występuje w popularnych suplementach diety, pojedynczo lub jako składnik preparatów multiwitaminowych. Reklamowana jest jako środek na problemy z wypadaniem i łamliwością włosów i paznokci. Biotyna ze względu na mały rozmiar cząsteczki oraz bardzo silne powinowactwo do streptawidyny znajduje zastosowanie
w wielu testach immunochemicznych. Metody analityczne wykorzystujące układ streptawidyna (awidyna)–biotyna — ze względu na mocne, stabilne i specyficzne połączenie streptawidyny z biotyną — są bardziej czułe i umożliwiają oznaczenie bardzo niewielkich stężeń badanej substancji w materiale biologicznym. Obecność egzogennej biotyny w próbce może być przyczyną interferencji w przypadku testów wykorzystujących układ streptawidyna (awidyna)–biotyna. To, czy biotyna będzie interferowała w oznaczeniach testów immunochemicznych, zależy od kilku czynników: konstrukcji testu  immunochemicznego, wielkości dawki, jaką przyjmuje pacjent, stężenia biotyny w badanej próbce, a przede wszystkim od czasu, jaki upłynie od przyjęcia ostatniej dawki do pobrania materiału do badań laboratoryjnych. W prezentowanej pracy przedstawiono praktyczne zalecenia i algorytm postępowania w przypadku podejrzenia interferencji biotyny w oznaczeniach immunochemicznych dla lekarza klinicysty i diagnosty laboratoryjnego.


Słowa kluczowe: biotyna; interferencja; immunochemia; suplementy diety; przeciwciała anty-streptowidynowe

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »