Zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego u kobiet z PCOS celem zmniejszenia masy ciała i poprawy zaburzeń metabolicznych

20.07.2019

Anna Dutkowska, Aleksandra Konieczna, Justyna Breska-Kruszewska, Magdalena Sendrakowska, Irina Kowalska, Dominik Rachoń

Streszczenie
Kobiety z zespołem wielotorbielowatych jajników (PCOS) charakteryzuje hiperandrogenizm pochodzenia jajnikowego, który poza zaburzeniami płodności, hirsutyzmem, trądzikiem oraz łysieniem androgenowym prowadzi do rozwoju otyłości centralnej i jej niekorzystnych następstw metabolicznych. Dodatkowo kobiety z PCOS cechuje wrodzona oporność tkanek na insulinę a co za tym idzie hiperinsulinemia, która prowadzi do rozwoju miażdżycy tętnic, nadciśnienia tętniczego (NT) oraz cukrzycy typu 2 (T2DM), a w konsekwencji chorób układu sercowo-naczyniowego (ChUSN) wciąż stanowiących główną przyczynę zgonów wśród kobiet. Pomimo licznych prac dotyczących postępowania mającego na celu zmianę stylu życia prowadzącego do normalizacji masy ciała kobiet z PCOS, a co za tym idzie zmniejszenia niekorzystnych następstw metabolicznych otyłości takich jak T2DM oraz ChUSN, brak jest dostatecznej ilości randomizowanych badań, których wyniki pozwoliłyby na sformułowanie jednoznacznych zaleceń. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę przesłanki patofizjologiczne, każde postępowanie mające na celu wdrożenie prawidłowych nawyków żywieniowych a co za tym idzie redukcję masy ciała powinno stanowić podstawę leczenia niefarmakologicznego kobiet z PCOS. Niniejsze zalecenia mają za zadanie wskazać oraz usystematyzować działania mające na celu zmianę stylu życia kobiet z PCOS i stanowić praktyczne wskazówki dla lekarzy specjalistów, dietetyków oraz psychologów obejmujących opiekę nad pacjentkami z tym zespołem.

Słowa kluczowe: zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS); otyłość; insulinooporność; styl życia; dieta

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »