Czy nowa adipocytokina cynkowa α2-glikoproteina (ZAG) stanowi ogniwo między tkanką tłuszczową a nerkami?

20.07.2019

Łukasz A. Woźny, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Majka Jaszczura, Katarzyna Ziora, Władysław Grzeszczak

Streszczenie
Obecnie tkankę tłuszczową rozpatruje się nie tylko jako magazyn energii, ale jako narząd wydzielania wewnętrznego. Liczne adipocytokiny, regulując szereg procesów ustroju człowieka, mają znaczenie w wielu procesach chorobowych, w tym w przewlekłej chorobie nerek (PChN). Obecnie poszukuje się roli cynkowej α2-glikoproteiny (ZAG) jako potencjalnego ogniwa pomiędzy tymi dwoma organami. Poprzez efekt lipolityczny ZAG przyczynia się do postępującego niedożywienia u chorych dializowanych, a to znacząco zwiększa śmiertelność w tej grupie pacjentów. Wydaje się, że ZAG może stanowić nowy potencjalny biomarker uszkodzenia nerek, a swoista farmakoterapia mogłaby w istotny sposób zredukować postępujący proces wyniszczenia.

Słowa kluczowe: ZAG (cynkowa α2-glikoproteina); niedożywienie; tkanka tłuszczowa; przewlekła choroba nerek

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »