Specyfika leczenia chirurgicznego zróżnicowanych raków tarczycy (ZRT) u dzieci.

30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Grzegorz Woźniak, Aleksandra Kropińska, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak

Streszczenie
Rak tarczycy u dzieci jest nowotworem rzadkim (1–3% wszystkich nowotworów złośliwych). Najczęściej rozpoznaje się raki zróżnicowane (ZRT), głównie raka brodawkowatego (90% przypadków). Podstawowym sposobem terapii chorych na ZRT jest leczenie operacyjne. Podstawą dotychczasowych rekomendacji były nie prospektywne, randomizowane badania kliniczne, a analizy retrospektywne i opinie ekspertów. Wybór optymalnej strategii terapeutycznej, powalającej uzyskać najlepszy efekt leczenia onkologicznego i uniknąć powikłań oraz zdarzeń niepożądanych, nie jest w tej populacji łatwy i jednoznaczny. U dzieci i młodzieży obraz kliniczny, przebieg i rokowanie w ZRT różni się od obserwowanego u osób dorosłych. Populację tę cechuje zasadniczo niskie ryzyko zgonu z powodu raka, przy wyższym ryzyku powikłań wynikających z konieczności zastosowania bardziej agresywnego leczenia. Dążenie do optymalizacji strategii terapeutycznej jest w tym przypadku szczególnie istotne. Praca stanowi podsumowanie aktualnych wytycznych dotyczących zasad postępowania chirurgicznego w guzach tarczycy i w ZRT u dzieci i młodzieży.

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »