Pakiet specjalistyczny dotyczący tarczycy (PS1) w ambulatoryjnej opiece endokrynologicznej.

02.01.2021

Arkadiusz Zygmunt, Jan Dąbrowski, Andrzej Lewiński

Streszczenie
W artykule przedstawiono założenia nowego pakietu specjalistycznego dotyczącego tarczycy (PS1) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w zakresie endokrynologii, który został wprowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) od stycznia 2020 roku. Działania NFZ stały się impulsem do scharakteryzowania obecnych problemów dotykających opiekę specjalistyczną w zakresie endokrynologii, poszukiwania ich potencjalnych przyczyn oraz zaproponowania strategii mających w swym zamiarze przyczynić do zwiększenia wydolności systemu.

Pełna treść publikacji (w języku angielskim i polskim) na łamach Endokrynologii Polskiej »