Objawy kliniczne oraz zaburzenia funkcji przysadki w przebiegu torbieli kieszonki Rathkego – doświadczenia dwuośrodkowe

14.11.2021

Daniela Dadej, Katrina Skraba, Beata Matyjaszek-Matuszek, Joanna Świrska, Marek Ruchała, Katarzyna Ziemnicka

Torbiele kieszonki Rathkego są zaburzeniem rozwojowym przysadki i zwykle rozpoznaje się je przypadkowo. Niekiedy mogą objawiać się w postaci bólów głowy, zaburzeń widzenia lub zaburzeń czynności przysadki. Torbiele kieszonki Rathkego są rzadko opisywane w polskiej literaturze. Celem niniejszego badania jest scharakteryzowanie objawów klinicznych i zaburzeń endokrynologicznych oraz chorób współistniejących towarzyszących torbielom kieszonki Rathkego w polskiej populacji pacjentów. Przeprowadziliśmy retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 102 pacjentów z rozpoznaniem torbiel kieszonki Rathkego, hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w latach 2006-2021. Grupa badana składała się w 72% z kobiet, a średni wiek wynosił 43 lata. Mediana maksymalnego wymiaru torbieli wyniosła 7 mm. U większości badanych stwierdzono nadwagę, otyłość oraz zaburzenia profilu lipidowego lub gospodarki węglowodanowej. Do najczęściej występujących objawów należały bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Rzadziej obserwowaliśmy dysfunkcje seksualne, nieregularne miesiączki, mlekotok czy zmęczenie. Zaburzenia hormonalne stwierdzono u 30% pacjentów, przy czym hiperprolaktynemia była najczęściej rozpoznawaną endokrynopatią (23%). Oznaczenia hormonów przysadki nie korelowały z wielkością torbieli kieszonki Rathkego. Współistniejący gruczolak przysadki lub torbiel szyszynki stwierdzono u 3% pacjentów. U znacznej części badanych rozpoznano zapalenie tarczycy typu Hashimoto lub wole wieloguzkowe. Wnioski: Torbiele kieszonki Rathkego występują głównie u kobiet i mogą powodować różnorodne objawy oraz zaburzenia hormonalne. Pacjenci wymagają pełnej oceny klinicznej i endokrynologicznej niezależnie od wielkości torbieli. Nasze wyniki sugerują współwystępowanie torbiele kieszonki Rathkego z zaburzeniami metabolicznymi i pierwotnymi chorobami tarczycy, co wymaga dalszych badań.


Pełna treść publikacji w języku angielskim na łamach Endokrynologii Polskiej »