Leczenie radykalne choroby Gravesa i Basedowa u dzieci i młodzieży

05.01.2022

Aleksandra Król, Agnieszka Czarniecka, Barbara Jarząb

Streszczenie
Choroba Gravesa i Basedowa jest najczęstszą przyczyną nadczynności tarczycy u dzieci. Przebieg kliniczny choroby u dzieci i młodzieży różni się istotnie w stosunku do osób dorosłych, głównie z uwagi na niższy odsetek remisji oraz częstsze występowanie działań ubocznych leczenia farmakologicznego. Większość pacjentów z tej grupy wymaga ostatecznie leczenia radykalnego. Podobnie jak u dorosłych istnieją dwa sposoby leczenia radykalnego – terapia jodem radioaktywnym oraz leczenie chirurgiczne z całkowitą tyreoidektomią jako metodą z wyboru. Decyzja o sposobie postępowania radykalnego zależy od wielu istotnych czynników, takich jak wiek pacjenta, skuteczność i działania uboczne leczenia pierwszego rzutu za pomocą leków tyreostatycznych, obecność wola lub zmian guzkowych, jak również chorób współistniejących. W pracy przedstawiono aktualne rekomendacje dotyczące leczenia choroby Gravesa i Basedowa u dzieci. Porównano skuteczność obu metod leczenia radykalnego oraz częstość wczesnych i odległych powikłań, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnej opcji terapeutycznej.

Pełna treść publikacji w języku angielskim na łamach Endokrynologii Polskiej »