Lewotyroksyna w postaci płynnej poprawia kontrolę czynności tarczycy u chorych z niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii i adherencji — seria przypadków i przegląd najnowszych doniesień

20.11.2022

Marek Ruchała, Artur Bossowski, Magdalena M. Brzozka, Małgorzata Gietka-Czernel, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Beata Kos-Kudła, Andrzej Lewiński, Anhelli Syrenicz, Wojcech Zgliczyński

Streszczenie
Szacuje się, że leczenie niedoczynności tarczycy może być suboptymalne lub nadmierne u około 32-45% pacjentów leczonych L-tyroksyną (LT4). Istnieje wiele możliwych przyczyn słabej kontroli niedoczynności tarczycy, w tym wąski indeks terapeutyczny LT4, interakcje z żywnością i lekami, choroby współistniejące i nieprzestrzeganie zaleceń. Niektóre z tych przeszkód można by prawdopodobnie zniwelować dzięki nowemu preparatowi LT4 w postaci płynnej. LT4 w postaci płynnej osiąga maksymalne stężenie we krwi około 30 minut szybciej niż LT4 w postaci tabletki. Szybsza farmakokinetyka może prowadzić do lepszego wchłaniania LT4, jak sugerują wyniki najnowszych badań u pacjentów z pierwotną i centralną niedoczynnością tarczycy w warunkach codziennej praktyki lekarskiej, kiedy to leczenie płynną postacią LT4 doprowadziło do zwiększenia stężenia wolnej tyroksyny (free thyroxine; FT4) i globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin; SHBG) przy obniżonym stężeniu cholesterolu LDL i znacznej poprawie jakości życia pacjentów. W naszym badaniu przedstawiamy serię przypadków 31 pacjentów z niedoczynnością tarczycy o różnej etiologii leczonych nowym płynnym preparatem LT4 w ramach standardowej opieki klinicznej, w świetle najnowszych doniesień naukowych poświęconych płynnej formie lewotyroksyny. Wkrótce po włączeniu leczenia LT4 w formie płynnej stwierdziliśmy normalizację wyników testów oceniających czynności tarczycy, niezależnie od obecności chorób współistniejących lub stosowania innych leków, które mogłyby zmniejszyć wchłanianie LT4. Zastosowanie płynnej LT4 pozwoliło znormalizować stężenie TSH u pacjentów bez stwierdzonych znanych czynników mogących powodować zaburzeń wchłaniania LT4, a także u pacjentów z malabsorpcją: z bypassem żołądkowym, częściową resekcją jelita cienkiego i grubego, twardziną układową, nietolerancją glutenu, celiakią, zapaleniem żołądka i politerapią. Podsumowując: biorąc pod uwagę wiele czynników zaburzających wchłanianie LT4, leczenie niedoczynności tarczycy płynnym preparatem LT4 wydaje się być szczególnie skuteczną opcją terapeutyczną.

Pełna treść publikacji w języku angielskim i w języku polskim na łamach Endokrynologii Polskiej»