Stosowanie metforminy u pacjentów wymagających podania środka kontrastowego donaczyniowo

01.01.2023

Dominika Rokicka, Marta Wróbel, Dorota Stołtny, Krzysztof Strojek

Streszczenie:
Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym na całym świecie od wielu lat. Ze względu na swoje właściwości, metformina stosowana jest zarówno w leczeniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej (w cukrzycy typu 2, stanie przecukrzycowym) jak i w zespołach insulinooporności (w tym w zespole PCOS).
Wielu chorych stosujących metforminę, ze względu na powikłania zaburzeń gospodarki węglowodanowej, w tym powikłania sercowo- naczyniowe lub też inne schorzenia towarzyszące wymaga diagnostyki kardiologicznej lub radiologicznej związanej z podaniem środka kontrastowego.
Celem niniejszej pracy jest podsumowanie zaleceń dotyczących stosowania metforminy przed zabiegami z użyciem środków kontrastowych oraz przekazanie własnych doświadczeń w tym zakresie, ukształtowanych w oparciu o obserwacje dużej grupy chorych ze schorzeniami kardiologicznymi hospitalizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 

Pełna treść publikacji w języku angielskim i w języku polskim na łamach Endokrynologii Polskiej »