Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania alfakalcydolu oraz kalcytriolu w codziennej praktyce endokrynologiczne

05.03.2023

Michał Stuss, Marta Michalska-Kasiczak, Ewa Sewerynek

Celem niniejszego artykułu jest omówienie i porównanie dwóch dostępnych na rynku polskim pochodnych witaminy D: alfakalcydolu oraz kalcytriolu, w kontekście skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania u pacjentów endokrynologicznych. Obie wymienione substancje wykorzystuje się w leczeniu wielu schorzeń, między innymi w niedoczynności przytarczyc, będącej jednym z najczęstszych wskazań do ich włączenia. Autorzy podkreślają, że w dostępnym piśmiennictwie dostępne są dość liczne doniesienia potwierdzające pozytywny wpływu alfakalcydolu i kalcytriolu na utrzymanie masy kostnej oraz zmniejszenie ryzyka złamań, co może przynieść dodatkowe potencjalne korzyści pacjentom.

Pełna treść publikacji w języku angielskim i w języku polskim na łamach Endokrynologii Polskiej »