Kształcenie ustawiczne

Czy choroba Hashimoto może być przyczyną zawrotów głowy? 16.03.2020

Katarzyna A. Miśkiewicz-Orczyk, Grażyna Lisowska, Dariusz Kajdaniuk, Matuesz Wojtulek

Pituitary tumours in MEN1 syndrome — the new insight into the diagnosis and treatment 30.12.2019

Damian Rogoziński, Aleksandra Gilis-Januszewska, Anna Skalniak, Łukasz Kluczyński, Jacek Pantofliński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Endocrine diseases as causes of secondary hyperlipidemia 30.12.2019

Łukasz Bułdak, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Agata Urbanek, Szymon Janyga, Aleksandra Bołdys, Marcin Basiak, Mateusz Maligłówka, Bogusław Okopień

Aktualne postępowanie chirurgiczne u nosicieli mutacji proto-onkogenu RET 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Anna Hajduk, Marcin Zeman, Barbara Jarząb

Specyfika leczenia chirurgicznego zróżnicowanych raków tarczycy (ZRT) u dzieci. 30.08.2019

Agnieszka Czarniecka, Grzegorz Woźniak, Aleksandra Kropińska, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak

Hipoglikemia w schorzeniach endokrynologicznych, diabetologicznych i internistycznych. 31.07.2019

Dominika Rokicka, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Marta Wróbel, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Monika Ogrodowczyk-Bobik, Agata Urbanek, Szymon Janyga, Halina Borgiel-Marek, Krzysztof Strojek

Czy nowa adipocytokina cynkowa α2-glikoproteina (ZAG) stanowi ogniwo między tkanką tłuszczową a nerkami? 20.07.2019

Łukasz A. Woźny, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Majka Jaszczura, Katarzyna Ziora, Władysław Grzeszczak

Zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego u kobiet z PCOS celem zmniejszenia masy ciała i poprawy zaburzeń metabolicznych 20.07.2019

Anna Dutkowska, Aleksandra Konieczna, Justyna Breska-Kruszewska, Magdalena Sendrakowska, Irina Kowalska, Dominik Rachoń

Wpływ interferencji biotyny na wyniki oznaczeń stężenia hormonów we krwi 02.03.2019

Magdalena Ostrowska, Zbigniew Bartoszewicz, Tomasz Bednarczuk, Klaudia Walczak, Wojciech Zgliczyński, Piotr Glinicki

Rzeczywiste koszty akromegalii: analiza różnych terapii 02.03.2019

Michał Elbaum, Łukasz Mizera, Marek Bolanowski

Glikozylacja receptora hormonu tyreotropowego 01.03.2019

Paulina Korta, Ewa Pocheć

Funkcja białka Klotho u pacjentów z cukrzycą typu 1 05.01.2019

Justyna Flotyńska, Aleksandra Uruska, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Wpływ kanabinoidów na układ wydzielania wewnętrznego 05.01.2019

Magdalena Borowska, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka-Gutaj, Kosma Woliński, Maria Teresa Płazińska, Przemysław Mikołajczak, Marek Ruchała

Powikłania endokrynne immunoterapii nowotworów złośliwych 05.01.2019

Aleksandra Król, Tomasz Gawlik, Barbara Jarząb

Endokrynne implikacje otyłości i zabiegów bariatrycznych 19.10.2018

Michał Dyaczyński, Colin Guy Scanes, Helena Koziec, Helena Koziec, Krystyna Pierzchała-Koziec

Farmakoterapia otyłości — obecny stan wiedzy 09.09.2018

Beata Matyjaszek-Matuszek, Aneta Szafraniec, Dominik Porada

Zmiany torbielowate okolicy siodłowo-nadsiodłowej — diagnostyka i leczenie 24.08.2018

Elżbieta Andrysiak-Mamos, Karol Sagan, Leszek Sagan, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz

Anaplastyczny rak tarczycy z gwałtowną tyreotoksykozą — opis przypadku i przegląd literatury 31.03.2018

Jacek Daroszewski, Katarzyna Paczkowska, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Marek Bolanowski, Michał Jeleń