Kształcenie ustawiczne

Rzeczywiste koszty akromegalii: analiza różnych terapii 02.03.2019

Michał Elbaum, Łukasz Mizera, Marek Bolanowski

Glikozylacja receptora hormonu tyreotropowego 01.03.2019

Paulina Korta, Ewa Pocheć

Funkcja białka Klotho u pacjentów z cukrzycą typu 1 05.01.2019

Justyna Flotyńska, Aleksandra Uruska, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Wpływ kanabinoidów na układ wydzielania wewnętrznego 05.01.2019

Magdalena Borowska, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka-Gutaj, Kosma Woliński, Maria Teresa Płazińska, Przemysław Mikołajczak, Marek Ruchała

Powikłania endokrynne immunoterapii nowotworów złośliwych 05.01.2019

Aleksandra Król, Tomasz Gawlik, Barbara Jarząb

Endokrynne implikacje otyłości i zabiegów bariatrycznych 19.10.2018

Michał Dyaczyński, Colin Guy Scanes, Helena Koziec, Helena Koziec, Krystyna Pierzchała-Koziec

Farmakoterapia otyłości — obecny stan wiedzy 09.09.2018

Beata Matyjaszek-Matuszek, Aneta Szafraniec, Dominik Porada

Zmiany torbielowate okolicy siodłowo-nadsiodłowej — diagnostyka i leczenie 24.08.2018

Elżbieta Andrysiak-Mamos, Karol Sagan, Leszek Sagan, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz

Anaplastyczny rak tarczycy z gwałtowną tyreotoksykozą — opis przypadku i przegląd literatury 31.03.2018

Jacek Daroszewski, Katarzyna Paczkowska, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Marek Bolanowski, Michał Jeleń

PAPP-A2 nowy regulator procesu wzrastania 21.12.2017

Magdalena Banaszak-Ziemska, Marek Niedziela

Modulacja kurczliwości żołądka — nowa metoda leczenia cukrzycy typu 2 u osób z otyłością 26.11.2017

Jarosław Kozakowski, Harold E. Lebovitz, Wojciech Zgliczyński, Wiesław Tarnowski

Glikokortykosteroidy a czynność komórek beta 26.11.2017

Marta Fichna, Piotr Fichna

Metformina — nowy stary lek 28.08.2017

Marta Patrycja Wróbel, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Dominika Rokicka, Aleksandra Szymborska-Kajanek, Krzysztof Strojek

Rola selenu w patofizjologii gruczołu tarczowego 28.08.2017

Michał Stuss, Marta Michalska-Kasiczak, Ewa Sewerynek

Pułapki w diagnostyce incydentaloma nadnerczy 03.07.2017

Ewa Cyrańska-Chyrek, Małgorzata Grzymisławska, Marek Ruchała

Insulinooporność w chorobach endokrynnych — sposoby terapii 03.07.2017

Anita Rogowicz-Frontczak, Anna Majchrzak, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Hormon anty-müllerowski i zespół policystycznych jajników. 11.03.2017

Agnieszka Łebkowska, Irina Kowalska